Jak mówić, aby nas słuchano?

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis

Właściwa komunikacja z drugim człowiekiem jest niezwykle ważna. Od starożytności filozofowie zadają sobie pytanie „jak mówić, żeby nas słuchano?”. Jasne i przejrzyste komunikaty są podstawą właściwej komunikacji. Podobnego zdania jest językoznawca, prof. Jerzy Bralczyk.

Prof. Jerzy Bralczyk w jednym ze swoich wykładów podjął się odpowiedzi na pytanie „jak mówić, aby nas słuchano?”. W swoim wykładzie poruszył ważne kwestie dotyczące mówienia.

Brak uniwersalnej recepty na mówienie

Nie ma jednego uniwersalnego sposobu, aby mówić tak, żeby zostać wysłuchanym. Nad tym problemem głowili się już starożytni filozofowie, nie dochodząc do żadnego konkretnego wniosku.

Wesoła rozmowa
(fot. Priscilla Du Preez, źródło: unsplash.com)

Brak uniwersalnej reguły mówienia wg profesora nie jest czymś złym, a wytyczenie ogólnych zasad mówienia mogłoby prowadzić do manipulacji lub odporności na ich stosowanie. Ponadto istniałoby również prawdopodobieństwo narażenia mówiącego na utratę wiarygodności, przez to, że kieruje się sztucznymi regułami.

Cele mówienia

Prof. Jerzy Bralczyk uważa, iż istnieją trzy główne cele mówienia:

  • nawiązywanie kontaktu,
  • uzyskanie wiarygodności,
  • sprawność mówienia.

Wszystkie te trzy cele realizowane są nie tylko na poziomie werbalnym, lecz również na poziomach niewerbalnych, w gestach i mimice.

Połączenie kompetencji i uczciwości

Wiarygodność mówiącego wg prof. Jerzego Bralczyka można osiągnąć tylko dzięki współgraniu myśli i mowy – wtedy słowa przestają być tylko słowami. Są wówczas w stanie pobudzić wyobraźnię odbiorców i zmienić się w ich głowach w całe obrazy.

W mówieniu bardzo ważny jest również ton głosu, który często uzależniony jest od celu wypowiedzi.

Zasady dobrej komunikacji

Rozmowa przy kawie
(fot. Joshua Ness, źródło: unsplash.com)

Dobra komunikacja to nie tylko jasne i rzeczowe komunikaty, to również ogólne nastawienie do odbiorcy, przejawiające się w mowie ciała lub natężeniu głosu. Warto wiedzieć, że każda rozmowa przebiega równocześnie na dwóch płaszczyznach:

  • merytorycznej, w skład której wchodzą logiczne argumenty np. fakty, treści,
  • emocjonalnej, w której dominują uczucia i nastroje.

O czym musisz pamiętać?

1. Wiedz, co chcesz przekazać

Należy używać jasnych i prostych komunikatów, aby odbiorca wiedział, co mówca chce mu przekazać.

2. Dialog, nie monolog

Dialog jest podstawą dobrej komunikacji, dlatego należy dać szansę wypowiedzieć się drugiej osobie. Rozmowa nie jest monologiem.

3. Nastawienie

Nie należy nastawiać się negatywnie do rozmowy. Każda rozmowa ma szansę przynieść pozytywny rezultat.

4. Głos

Wszystkie emocje zawsze można odczytać z tonu głosu oraz prędkości wypowiadanych słów – optymalnie jest wypowiadać 180-200 słów na minutę, choć oczywiście nikt nie jest w stanie liczyć ich na bieżąco. Dlatego warto po prostu mówić naturalnie i spokojnie.

5. Mowa ciała

Gesty, mimika oraz postawa całego ciała są bardzo ważne w komunikacji. Mowa całego ciała wpływa na to, jak jesteśmy postrzegani przez odbiorców.

Nie ma jednak jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jak mówić, aby nas słuchano. W czasie rozmowy komunikacja werbalna musi być spójna z komunikacją niewerbalną i właśnie na to warto zwrócić uwagę w pierwszej kolejności.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*